Odszkodowanie za doznane szkody przyznawane jest w wielu sytuacjach. Nie zawsze jest ubezpieczyciel lub sprawca zdarzenia przekazuje je w odpowiedniej kwocie albo nawet nie wypłaca go w ogóle. Co można zrobić w takiej sytuacji? Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy prawnej. Zobacz, jak rozwiązać swoje problemy z otrzymaniem odszkodowania!

Kiedy można otrzymać odszkodowanie?

Głównym zadaniem odszkodowania jest pokrycie powstałych szkód – materialnych, osobowych, w tym szkód na zdrowiu, do których może dojść na skutek konkretnego zdarzenia.

Odszkodowania przyznawane są w przypadku różnych zdarzeń, na przykład można otrzymać odszkodowanie:

  • za wypadek, kolizję komunikacyjną
  • za wyrządzoną szkodę
  • za błąd lekarski
  • za wypadek przy pracy

Sprawy o odszkodowania nie są jednak proste, ponieważ ubezpieczyciele oraz sprawcy zdarzeń często na różne sposoby starają się uniknąć ich wypłaty, pozostawiając poszkodowaną osobę w niełatwej sytuacji.

Gdy pojawia się problem związany z odmową wypłaty odszkodowania albo też odszkodowanie przyznawane jest w niskiej kwocie, która nie jest współmierna do doznanych szkód, warto walczyć o swoje prawa. W tym przypadku sprzymierzeńcem będzie doświadczony prawnik, który ma dużą wiedzę w dziedzinie odszkodowań i może dzięki temu zapewnić swojemu klientowi pełne wsparcie nawet w trudnych sytuacjach.

Pomoc prawna przy odzyskiwaniu odszkodowań – na czym polega?

Kancelarie prawne zapewniające wsparcie w ramach odszkodowań mogą zapewnić swoim klientom dostęp do szerokiej gamy usług, które pozwalają na zwiększenie szans na otrzymanie wypłaty odszkodowania w stosownej wysokości. Zaliczane są do nich poniższe typy usług:

Analiza sytuacji klienta

W pierwszej kolejności prawnik dokładnie analizuje sytuację swojego klienta, co pozwala mu wtedy na przekazanie mu informacji o tym, czy uzyskanie odszkodowania w danym przypadku jest możliwe i jaka może być jego potencjalna wysokość.

W tym celu pod uwagę bierze się rodzaj umowy ubezpieczeniowej, jej zakres, szkody doznane przez klienta. Należy zatem przekazać prawnikowi wszystkie niezbędne dokumenty i opisać sytuację, co pozwoli mu na jej dokładną analizę i na wskazanie, jakie są możliwości dalszego postępowania.

Sporządzenie niezbędnych pism

Kolejnym krokiem, gdy uzyskanie odszkodowania według kancelarii prawnej jest możliwe, będzie sporządzenie pism skierowanych do ubezpieczyciela, sprawcy.

W tym przypadku prawnik na początku może przygotować odwołanie od odmownej decyzji wypłaty odszkodowania lub decyzji wskazującej na niską kwotę wypłaty. Również może on prowadzić w imieniu klienta dalszą korespondencję oraz może przygotować pozew sądowy, gdy zamierza się skierować sprawę o odszkodowanie do sądu.

Występowanie w imieniu klienta

Aby uzyskanie odszkodowania było łatwiejsze, kancelaria prawna może występować w imieniu klienta, aby dzięki temu nie musiał on robić tego we własnym zakresie. Może ona również reprezentować go podczas rozprawy sądowej.

Pomoc w odzyskaniu odszkodowania

Gdy rozprawa sądowa zakończyła się korzystnie dla klienta, kancelaria może również pomóc mu w odzyskaniu środków od skazanego. Czasami zdarza się, że nie płaci on zasądzonej kwoty, dlatego konieczne jest prowadzenie w tym celu czynności windykacyjnych.

Pełną pomoc w ramach prowadzenia spraw o odszkodowania zapewnia działająca w mieści Gliwice Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tomczak Trochimiuk. Więcej informacji związanych z obsługą prawną kancelarii można uzyskać bezpośrednio na jej stronie internetowej pod adresem: https://ktt-adwokat.pl/Odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *